Dr. Balasaheb Aher

             
 
President
             

Shri. Kishor Saraf

Nashik
Shri. Nishikant Patil
Treasurer
Secretary
balasaheb_aher@amamcm.com
Sangamner
Islampur
kishor_saraf@amamcm.com nishikant_patil@amamcm.com
   
 
Shri. Babruhan Kale
Shri. Shirish Chaudhari
Shri. Gajanan Pol
     
Vice - President
Vice - President
Vice - President
     
Latur
Sakegaon
Mumbai
   
Shri. Radhesham Jangid
Shri. Shamrao Patil
Shri. Suresh Katre
Vice - President
Joint - Secretary
Member
Pusad
Mumbai
Kudawa
   
SMT. Anjana Redekar
Shri. Babanrao Patil
Shri. Prakash Adhav
Member
Member
Member
Gadhinglaj
Peth-Vadgaon
Rahuri
   
Shri. Shrikant Deshmukh
 
Shri. Bhanudas Dhere
Shri. Sanjay Jadhav
Member
Member
Member
Aurangabad
Sangamner
Islampur